Hướng dẫn

Gởi yêu cầu hỗ trợ

Khi cần các thông tin hỗ trợ về sản phẩm -  Người tiêu dùng gửi email  đến email diencophatdat@gmail.com hoặc gọi điện thoại tới số 0274 2200 999 - Hotline: 0964 187 999 - 0988 080347 chúng tôi có thể hỗ trợ

Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được thông tin.